Досягнуто домовленостей щодо співпраці між Німецько-українським форумом і Українською зерновою організацією

Українсько-німецький форум домовився про майбутню тісну співпрацю з Українською зерновою асоціацією. З цією метою наші члени Правління Вольфрам Ребок і Ґеральд Прашл вели активні переговори у травні і липні 2018 року в Києві з Президентом УЗА Миколою Горбачовим, виконуючим обов’язки виконавчого директора УЗА Сергієм Іващенком, а також менеджером з зовнішніх зв’язків УЗА Владом Савенковим.

Як і Німеччина, Україна є важливим експортером пшениці, і наші країни конкурують одна з одною на світових ринках. Обсяги виробництва зерна в України збільшились вдвічі починаючи з 2000 року (з 41 млн. тон до 85 млн. тон на рік). За оцінками Української зернової асоціації Україна має потенціал до збільшення обсягів виробництва зерна ще вдвічі, а найсуттєвішим стримуючим фактором зростання на думку Президента УЗА Горбачова є недостатня пропускна здатність залізничного транспорту. Конкретні можливості співпраці між Німеччиною і Україною існують у сфері логістики, контролю за якістю, виробництва сільськогосподарської техніки і використання цифрових технологій у сільському господарстві.

Німецько-український форум сприятиме посиленню зв’язків з німецькими підприємствами і експертами в цих сферах, а також докладатиме зусиль з метою налагодження контактів між сільгоспвиробниками з обох країн. У 2019 році мають бути проведені перші заходи в цьому напрямі.

член Правління НУФ Вольфрам Ребок і Президент УЗА Микола Горбачьов
виконуючий обов’язки виконавчого директора УЗА Сергій Іващенко (праворуч) з членом правління НУФ Ґеральдом Прашлем (посередині) та менеджером з зовнішніх зв’язків УЗА Владом Савенковим (ліворуч)